შუალედი - დან - მდე
 
 


2 ენკენისთვე, 1941 წელი


შუქმა კედლები კვლავ გაათეთრა,
ახალგაზრდობა რას არ ახერხებს...
სმენას იზიდავს ისევ კათედრა,
მაგრამ წელს ბევრი აკლია მერხებს.

[1941]