შუალედი - დან - მდე
 
 


ხალხის გენია, ხალხის ნიჭი


ხალხის გენია, ხალხის ნიჭი
და ძლიერება
ცხოვრების ზღვაზე მიმავალი
ცოდნის გემია,
წარსულის, აწმყოს, მომავალის
მზით იფერება
აკადემია,
დიდებული აკადემია!

მშვიდობა, წინსვლა, მიღწევებზე
არშეჩერება!
შევქმნით იმ მერმისს და ჩვენ ვიტყვით:
რა ედემია!
სამშობლო მხარის
არის დიდი ბედნიერება
აკადემია!
დიდებული აკადემია!

1941