შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * იფრთხიალა, ფრთა გაშალა...


იფრთხიალა, ფრთა გაშალა
და გაფრინდა გესი -
გუშინწინ თუ იმღეროდი -
ეხლა რაღად ჰკვნესი?

იფრთხიალა, ფრთა გაშალა
და გაფრინდა გესი -
გუშინწინ თუ სხვა გზა გქონდა,
რად შესცვალე გეზი?

იფრთხიალა, ფრთა გაშალა
და გაფრინდა გესი.
დაიკარგა სადღაც ნისლში:
რწმენა მისი „მე“-სი.

[1940-იანი წლები]