შუალედი - დან - მდე
 
 


N-ს


რასა გევხარ! ცბიერი,
დგეხარ და იწყევლები:
გამიშავდეს თვალები,
გამითეთრდეს ხელები!

1932