შუალედი - დან - მდე
 
 


არის ერთგვარი ბედი


არის ერთგვარი ბედი:
რომ არ დაგვტოვებს ჩვენა,
იმ ბედის სადღეგრძელო,
იმ ბედის აღმაფრენა!

არის ერთგვარი ბედი,
ორ სულთან ერთად მყოლე,
იმ ბედის სადღეგრძელო -
ჩემო ძვირფასო ოლე!

1932 წლის 11 ოქტომბერი