შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * შენი დიდება, სამშობლოო...


შენი დიდება, სამშობლოო, მითქვამს ათასჯერ,
არავინ ჩემებრ არ ტანჯულა ცხოვრების მიერ -
აწ ჩემთვის ვეღარ მოიგონებთ იმნაირ სასჯელს,
რისგანაც გული გაიტანჯოს ამაზე ძლიერ.

[1930-იანი წლები]