შუალედი - დან - მდე
 
 


* * * ვერაფერით დამძალავდა ბედი...


[ციკლიდან „ეპოქა“]

ვერაფერით დამძალავდა ბედი
აუწერელ სიღარიბის მეტი,
ვერაფერმა ვერ დაუშვა ფარდა
აუწერელ სიღარიბის გარდა.
აქ დაიმსხვრა, როგორც ზღვაში გემი -
სევდიანი სიჭაბუკე ჩემი,
მაგრამ გული ისე, როგორც წინად
ქცეულია ფოლადად და რკინად.

1928 წლის 30 აგვისტო,
ქ. მოსკოვი