შუალედი - დან - მდე
 
 


მზის კაშკაში


[ციკლიდან „ეპოქა“]

ალთ კაშკაში.
ქარხანაში შუადღეა.
შრომის სხივით
აელვარებს, რკინად ადნობს,
ქურას ანთებს სიმღერაში.
შრომის ცეცხლით, შრომის ალით,
სავსე ცეცხლის მომავალით
მზის კაშკაში
დაგრიალებს ქარხანაში.

[1928]