შუალედი - დან - მდე
 
 


ყვითელი ფოთოლი


შემოდგომისა ველურ ჰანგში
ჭკნება ფოთოლი;
ყმაწვილი გულიც უნუგეშო
ფიქრებით დნება,

მაგრამ სხვა ფოთოლს აამწვანებს
კვლავ გაზაფხული -
და სიყმაწვილე კი არასდროს
არ დაბრუნდება!

ქვითინებს ქარი, თან წაიღებს
ყვავილთა ჩურჩულს...
ჰანგი საზარი სულს მიშფოთებს
და გულში მწვდება -

რომ ვერასდროს ვერ ვეღირსები
მე იმ გაზაფხულს...
და სიყმაწვილე კი არასდროს
არ დაბრუნდება!

[1912]