შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-461-ი; გალაკტიონი უცნობებთან. სოხუმი, აგვისტო, 1949 წელი