შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 1365-ი; გალაკტიონი თხზულებების IV ტომით. თბილისი, 1949 წელი