შუალედი - დან - მდე
 
 
ფოტო: 5976-268-3-ი; ნინო კვირიკაძე და გალაკტიონი სოხუმი, აგვისტო, 1949