შუალედი - დან - მდე
 
 


რიაბინინას, პარმენ ლორიას


1. Москва. Гослитиздат. Рябининой.

После вашего отъезда, я тяжело заболел. Не смог заготовить книгу.
[Для предстоящей декады мною...] Для предстоящей декады [собран] материал для книги собираю и привезу сам в декабре.

С приветом Галактион Табидзе

[1956]

2. ბათუმი. მწერალთა კავშირი. პარმენ ლორიას.
სულით და გულით გილოცავთ სამოცი წლის თავს.

გალაკტიონ ტაბიძე