შუალედი - დან - მდე
 
 


სერგი ჭილაიას


ამხ. სერგი!

ჩემი სალიტერატურო ასპარეზზე გამოსვლის 45 წლისთავის აღსანიშნავ საღამოზე თქვენთან მოჰქონდათ სხვადასხვა ლიტერატურული მასალები... აწარმოებდით თუ არა ჩაწერას იმ მასალებისას? გაქვთ თუ არა სია იმ ავტორებისა? შენახულია თუ არა ის დოკუმენტები?
თქვენ გადმოგეცათ აგრეთვე მონოგრაფია განსვენებული კ. კაპანელისა ჩემს შესახებ... სად არის ეს მონოგრაფია?

[1953 წლის შემდეგ]