შუალედი - დან - მდე
 
 


ორახელაშვილი გრიგოლ - გალაკტიონს - 2


     ბა­ტო­ნო გა­ლაქ­ტი­ონ!

     ძა­ლი­ან გთხოვთ, გა­მის­წო­როთ ეს თე­მა. თუ არ წაშ­ლით შიგ­ნით რა­ი­მეს, ძლი­ერ მეწყი­ნე­ბა. რაც მეტს წაშ­ლით, მით უფ­რო დავ­ფიქ­რ­დე­ბი. ახ­ლა ამას სა­ნამ სა­ბო­ლო­ოდ არ და­ვა­მუ­შა­ვებ კარ­გად, „ინ­დუს­ტ­რი­ა­ლი­ზა­ცი­ას“ ვერ ვიწყებ. გთხოვთ, გას­წო­რე­ბას ნუ და­მიგ­ვი­ა­ნებ.
     „დი­დი ოქ­ტომ­ბ­რის სოც. რევ.“ თე­მა ლიტ. გა­და­ვა­მუ­შა­ვე და გა­ვამ­დიდ­რე. 70 – გვერ­დი დად­გა.

                                                                                                                                             თქვე­ნი პატ. გრ. ორა­ხე­ლაშ­ვი­ლი
                                                                                                                                                                                 [მა­ი­სი, 1945]