შუალედი - დან - მდე
 
 


ფანცხავა სოსიკო - გალაკტიონს - 1


     ჩვე­ნოსი­­მა­ყევ!

     ძმაო გა­ლაქ­ტი­ონ, ვერ შეგ­ხ­ვ­დი. დი­დი ხა­ნია გე­ძებ თბი­ლი­სის ქუ­ჩებ­სა და შენ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში. ბო­ლოს მი­სა­მარ­თი გა­ვი­გე და გიგ­ზავ­ნი ამ ბა­რათ­თან ერ­თად ბი­ცო­ლა ანე­ტას მო­მარ­თ­ვას. იმე­დი მაქვს, რო­გორც მე და შენ შევ­თან­ხ­მ­დით, ისე და იმ­გ­ვა­რად შენ ლა­მაზ მო­გო­ნე­ბას მო­მა­წო­დებ ბი­ცო­ლას­თან მე. მე ვცხოვ­რობ გრი­ბო­ე­დო­ვის ქ. №15, ს. ფან­ცხა­ვას. იყა­ვი კარ­გად და მხნედ.
                                                                                                                                                             შე­ნი სო­სი­კო ფან­ცხა­ვა
                                                                                                                                                          20. V. 1945 წ., თბი­ლი­სი