შუალედი - დან - მდე
 
 


ზდანევიჩ ილია - გალაკტიონს - 3


Дорогой Гла­ктион, заходил к тебе много раз, но не могу тебя заст­ать.
Счаст­ливой дороги, пр­и­вет товарищам.
Борись в Ти­фли­се за наше общее де­ло.

                                                                                                                                        [Июнь, 1935]