შუალედი - დან - მდე
 
 


ჟღენტი ბესარიონ - გალაკტიონს


     ამხ. გა­ლაქ­ტი­ონ!

     24 სექ­ტემ­ბერს, საღ. 9-ზე ბაღ „არ­ტო­ში“ (პლე­ხა­ნო­ვის პრ.) ვმარ­თავთ ქარ­თუ­ლი პო­ე­ზი­ის სა­ღა­მოს, რო­მელ­ზე­დაც თქვე­ნი გა­მოს­ვ­ლა სა­სურ­ვე­ლია და აუცი­ლე­ბე­ლი. აფი­შებ­ში გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი ხართ. ჰო­ნო­რარს გა­მოს­ვ­ლა­ში მი­ი­ღებთ 200 მა­ნე­თის რა­ო­დე­ნო­ბით.
     იმე­დი მაქვს, მოხ­ვალთ და წა­ი­კითხავთ ლექსს.

                                                                                                                                                   პა­ტი­ვის­ცე­მით და სა­ლა­მით ბე­სო ჟღენ­ტი
                                                                                                                                                                                                             23. IX. 34