შუალედი - დან - მდე
 
 


სანდროს


ამხ. სანდრო!

გადავიკითხე იოსებ გოგოძის ეს ორი რვეული. მე მგონია, ამ ლექსების დაბეჭდვა შეიძლება, იმიტომ „უსწავლელ კაცს“ მეტი არ მოეთხოვება. [ამასთანავე] და [კარგია] წერა-კითხვის გავრცელების პროპაგანდისათვის და სხვ.

გ. ტ.

[1927 წელი]