შუალედი - დან - მდე
 
 


კოლაუ ნადირაძეს


[თქვენი...] კოლაუ! თქვენ ტფილისში ხართ! მიიღეთ [ყველასგან] განდევნილი პოეტის სალამი. გალაკტიონ ტაბიძე [გესალმებათ თქვენ], უდიდეს პოეტს საქართველოჲსას.

გალაკტიონ ტაბიძე
[1910-იანი წლები]