შუალედი - დან - მდე
 
 


ფანცხავა სოსიკო - გალაკტიონს - 5


     ჩე­მოგა­ლაქ­ტი­ონ!

    ხომ­ლე­ლის შენ­და­მი ყუ­რადღე­ბამ იგი­ვე გა­გა­მე­ო­რე­ბი­ოს ბე­სი­კი­სად­მი, მხო­ლოდ ამას გთხოვ.
     ბე­სი­კას ბედს შენ წყვეტ და რო­გორც შენ გაღ­მერ­თებს, რო­გორც პო­ეტს, დარ­წ­მუნ­დი, ისე, იმ­გ­ვა­რად გა­გაღ­მერ­თებს, რო­გორც ადა­მი­ანს –  მზრუნ­ველს... წა­ა­კითხე ეს ლექ­სი შენ სა­ღა­მო­ზე.

შე­ნი. ფან­ცხა­ვა