შუალედი - დან - მდე
 
 


მ.ხ.-ს


მ. ხ.
იმავე დღეს, რაც რომ გაზეთი დაიხურა, ჩვენ ანგარიშიცა და წერილიც გამოგიგზავნეთ, რომელშიდაც ჩვენის ანგარიშით ნაჩვენები იყო ორას ოცი (220) მანეთი.