შუალედი - დან - მდე
 
 


ვასო გორგაძეს


ზესტაფონი – ილემი. ვასო გორგაძეს.
ვიზიარებ თქვენს მწუხარებას ძვირფასი დედის დაკარგვის გამო.

გ. ტაბიძე