შუალედი - დან - მდე
 
 


ზურაბს


ამხ. ზურაბ!

მე მივდივარ.
პროექტის შესახებ ჩემი შეხედულება ასეთია, [ლამაზ. ქართ.] კიბის და ფასადის აივნის შესახებ.
აივანი საჭიროა და კიბეც.