შუალედი - დან - მდე
 
 


Наплыв


* * *
[თეთრი და ვრცელი] თეთრად უვრცესი უდაბნოს იქით
თოვლიან ველთა ზმანება თეთრი.
ვერცხლისფერი და ლურჯი ბილიკით
[მიმოფრიალებს [აჩრდილი] ჩვენება ერთი].

ახალგაზრდა და მკრთალი აქვს [სახე] შუბლი,
ის სიზმრებისკენ მიდის პირიქით.
მწუხარე ქნარი მოსილა ღრუბლით,
ატირებული მისი ლირიკით.

დაუგდებ ყურს და დაგავიწყდება
[ყინვებრ] ყინვა, სიცივე, თოვლი და ქარი.
მასში უკვდავობს თავდავიწყება,
უცნობ ვნებათა [სითბო] სიტკბო აქ არი.

მაგრამ რა ბინდი შეკრავს გონებას,
იგი ახლოა. აქ. ის [მოვიდა] დაისი
და აღელვებულ დაპატრონების
ოცნებით სუნთქავს სახე იმისი.

*
რომანი. ეკ. მეორეს.
რომანი. ფაკტები.
2500 X 75 = 87500.
1. ილიოდორე ჩხაიძე (მუსიკა). 2. შალვა ხუსკივაძე (კინო).
1 500. 150. 150. 450. 300.
ახლა როგორ? 19 300. 579. 772.
მოქანდაკე. არ უნდა ჩამოჭრა.
Наплыв (კინოში) კარგია.
[Завет Ильича.]
„Правда“ - пятница, 28 февраля, 1930, №58 (4503).
„Нервы не выдерживают темпов“ (Письмо из Туркмении).
6 საა. 16 მარტი. კვირა.