შუალედი - დან - მდე
 
 
მოსაწვევი საბჭოთა კავშირის მწერალთა მეორე ყრილობის სტუმართა მიღებაზე, მოსკოვი
1954 წელი