შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-611-5 - 1958 წელი


სახელმწიფო გამომცემლობას.
ამასთანავე წარმოგიდგენთ ჩემი სალიტერატურო ასპარეზზე [გამოსვლიდან] მუშაობის 50 წლის შესრულებასთან დაკავშირებით ჩემ მიერ შედგენილ წიგნს სახელწოდებით „რჩეული“. [რომელიც მოიცავს ხუთი ათეული წლის შემოქმედებითი მუშაობის] [დარწმუნებული ვარ, გამიგებთ] თავიდანვე მეუბნებოდენ, რომ ჩემზე უკეთესად ამ წიგნს ვერავინ შეადგენდა.
წიგნი წარედგინება 17 დეკემბერს.
გამოიყოფა სარედაქციო კოლეგია.
დაინიშნება რედაქტორი.