შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-514-10 - 1958 წელი


1. გრეკოვის შესახებ. პროკლამაცია.
2. 1905. ლექსები და სხვ.
3. კრებები და სხვ. 1905.
4. ბიოგრაფია.
ლიტ. მუზეუმი. ტელეფონი - 3-56-67. გენადი, შუღლიაშვილი.
გზები და ბილიკები.
1900 - ყუბანეიშ.