შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-413 - 1958 წელი


Кочетков - ცხოვრობს საგურამოში. მუშაობს ყაზბეგზე. ეხმარება თ-ძე. გადაეცა ნახევარი სტამბას. 15 ივლისამდე იგი მთლიანად ამთავრებს ყაზბეგს.
უნდა გამოყენებულ იქნას როგორმე, როგორც მთარგმნელი.
„მომკლაო პროზამ“ - მეპ.
სერებრიაკოვი - სცემს წიგნს „Избранные переводы“ - იხსნება ჩემი ლექსით „Тост за родину“.