შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-637-25 - ივნისი, 1958 წელი


1. დაგითმობთ დიდი სიამოვნ. 2. მწერალთა კავშირიდან ქაღალდი. 3. რომ გა­ფორმდეს ხელშეკრულება. 4. კი, ბატონო, კი, ბატონო. 5. დიდის სიამოვნე­ბით. 6. მწერალთა კავშირიდან ქაღალდი. 7. მწერალთა კავშირიდან კაცი. 8. ჰო, კი ბატონო. 9. 7 ივლისს ორშაბათი. საღამო.

მეორეჯერ შემხვდა ლაღიძესთან.
- მაშ, ასე... - ვუთხარი, მე.
- კი, ბატონო, კი, ბატონო, - დაბეჯითებით გამიმეორა მან.
- აბა ასე, შენ გენაცვალე-მეთქი.
ძალიან ჩაცივებაც არ ვარგა.
კმარა.

ვიყიდე შესასვლელი ბილეთი ოპერის თეატრში...

რომ გაფორმდეს ხელშეკრულება. ხელშეკრულება. ხელს მოვაწერთ ისინი და მე.
22 ივნისი. 2 ივნისი.
Администратор Полянов. Адейшвили.
რომელიცა რომა ნიშნად უღრმესი პატივისცემისა. რომელიცა რომა.

1. აფიშები კარგი იქნება დაკრული სქელ კარდონებზე... მაღაზიებისათვის (ლურ­სმ­ნები არის!!!) მაგ. ლაღიძესთან (მაშასადამე, აფიშები, რაც შეიძლება, მე­ტი უნ­და დაიბეჭდოს).

ოპერის აფიშები იბეჭდება მე-2 სტამბაში. სეზონი?