შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-603-9 - 1958 წელი


    ამხანაგებო! სწორედ აქ, მოსკოვში, დეკადის დღეებში, მახსენდება რევოლიუციის ამბები. ეს იყო ორმოცი წლის წინად, [რევოლიუციის პირველ დღე¬ებ¬ში] 1917 წელს. მახსოვს, თეატრში წავიკითხე ლექსი, [ვინაიდან ის] რომელიც ეხებოდა სწორედ იმ დღეებს. მახსოვს აღფრთოვანება ხალხის, რომელიც აღტაცებით შეეგება დასაწყისს დიდი ოქტომბრის რევოლიუციისას. ნება მომეცით, წაგიკითხოთ ეს ლექსი - „დროშები ჩქარა!“

                                                                                              *

    ამხანაგებო! სწორედ აქ, მოსკოვში, დეკადის დღეებში, მახსენდება, ერ­თი ამ­ბა­ვი:
    ეს იყო ორმოცი წლის წინად, 1917 წელს. მახსოვს, თეატრში წავიკითხე ლექ­სი, რო­მელიც ეხებოდა სწორედ იმ დღეებს. მახსოვს აღფრთოვანება ხალხის, რო­მელიც აღ­ტაცებით შეეგება დასაწყისს დიდი ოქტომბრის რევო­ლიუციისას.
    ნება მომეცით, წაგიკითხოთ ეს ლექსი - „დროშები ჩქარა!“