შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-601-1 - 1958 წელი


     1. Василий Барнов. 2. Шалва Радиани. 3. Шалва Дадиани. 4. Дарья Ахвледиани. 6. Иа Экаладзе. 7. Бесо Жгенти. 8. Кекелидзе. 9. Адрес Ленингр. 10. Сандро Шаншиашвили. 11. Акакий Гацерелия. 12. Иракли Андроников.

     Колективн. план... (Чик., Леон. и др.).
     Резо Тварадзе. Чантурая.

     25 თებერვ.
     მგალობლიშვილი და ლეონიძე. ჭელიძე.
     პარტკომი და ადგილკომი.
     სადეკადო პლაკატები.

                                                                                 *
     Галактионология.
     1. ჯანმრთელობა. 2. ხვალ.... 3. აუცილებელად საღამო და გაზეთი, გამოფენა. 4. კოსტიუმი. 5. ყოველდღიურად მზადება დეკადისათვის. 6. 7. რუსული ტექსტების პოდსტროჩნიკები. 8 – ? 9. გაზეთის სახლში დამზადება. 10. როგორაა რუსული პლაკატის საქმე?

     ხვალ: 1. მწერალ...