შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-600-5 - 1958 წელი


8 საათიდან 1 საათამდე გამოფენის საქმე.
1 საათზე კულტურის მინისტრი: 1. წიგნი (ხელშეკრულება). 2. ვადბოლსკის წერილი. 3. მუდმივი გამოფენა.
2 საათზე ლიტფონდში.
3 საათზე სახელგამში, სადაა წიგნი, როდის, რაა გაკეთებული ხელშეკრულებით.
4. მწერალთა კავშირში... 4 საათზე.
5. ისევ გამოფენის სტადიაში.
6. ლიტ. მუზეუმში: დურგალი - ჩარჩოებისთვის (ყველა ჩარჩო).
7. დანიშვნა დღის.
9. Главлит – ст. Вадбольского.