შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-607-8 - 1958 წელი


1958 წ., 8 მაისი.
1. საბლიტგამი?
2. VIII ტომის პლაკატი.
3. მწერალთა კავშირში (ჟღენტის წიგნები).
4. ამშენებლობის (მინისტრთან).
5. მზადება ხვალინდელი და ზეგის საღამოსთვის.
6. ხლამოვის პოვნა.
7. კულტურის სამინისტროში (დეკადის პლაკატები).