შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-606-5 - 1958 წელი


ბატონო გალაკტიონ!
უნდა გადაიბეჭდოს, რომ არავინ ნახოს რედაქტირებული ტექსტი. იმიტომ წავიღე სახლში. ეს საიდუმლოებაა. მე მინდა, რომ ეს ავტორისეულ ჩასწორებებად იქნას მიჩნეული.

სხვას ხომ არ ექნება ეს მასალა? ასოთამწყობები ჩათვლიან ავტორისეულ გასწორებად.
სტამბა არავითარ შემთხვევაში არ მიიღებს ამ ტექსტს.

მაშინ გვერდით (აქვე) მივცეთ მემანქანეს გადა...
მაშასადამე, თქვენ ამზადებთ რამდენ სტრიქონს – 700.
ვახო, ჩადი შ. იამანიძესთან.
[ხვალ. ზეგ 19 საათზე].

ეხლა 20 წუთია თორმეტის. როდის შევხვდეთ. ვხვდებით აქ სამ საათზე.
[თავხედობს]. 2 წელიწადი.
1. არაა პატიოსანი პიროვნება.
828 - ლექსები. სულ წიგნი - 3.408 + 1776 = 5.284.