შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-412 - 1958 წელი


სერგო ობოლაძე.
ლერმონტოვის ქ. №24, 20. ზევით III სართული, ეზო დიდი და, 27.

კიროვის 7. მაჩაბელის 8.
კიროვის ქ. №7. სივრცე დიდებულია.

*
ათას ხუთასი წელი! ათას ხუთასი წელი
რომ გასძლო, მართლაც, [რომ] უნდა მაგარი წელი.

*
ყოველ წამს და ყოველ წუთასს
წელს ვუსურვებ ათას ხუთასს.
დრო მიჰკავდეს ნაცარს, ტუტას (ხუთავს)...

*
რომ გასძლო წელი ათას ხუთასი...

ათას ხუთასია! ათას ხუთასისა! ათას ხუთასითა. ათას ხუთასებით.

*
ა. გომიაშვილი.
ინფორმაციული. შენდება სახლი. შემოქმედებითი სახლი საგურამოში?

*
საბურთალო.
პავლოვის ქუჩის შესასვლელში და დასასრ. IV კვარტალი.

დზერჟინსკის ქ. №7
არა, ფეხს არ ვიცვლით... არასგზით ფეხს არ ვიცვლით სახლიდან დზერჟინსკის ქ. №7.
იგი ძალზე პოეტური სახლია.
ხუთი ფანჯარა აქვს.
საუცხოვო შესასვლელი წინა კარები.
შესაძლებელია მოემატოს მოაჯირის მაგივრად მთელი ერთი ვრცელი სართული - მაგარი ცემენტისა.
სახლი უსათუოდ ორსართულიანი უნდა იყოს: ეს მოგვცემს შესაძლებლობას ფართოდ გავშალოთ სტენდები.
შესავალში კარების მსგავსი რაღაც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას: განცხადებებისათვის.