შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-405 - 1958 წელი


კლიშეები. ცინკოგრაფია. სახელგამი.
ნანიტაშვილი პოლიგრაფიიდან.
გიორგი  იაშვილი - პირველ  სტამბაში.
Шлямбур. 70 см.
ლევან ხარაშვილი.

*
ილია ჭავჭავაძე. Девятнадцатый век (მეოცე საუკუნე). 31 дек., 1899 („Лит. Грузия“ №3. 1957 г.).
რა იყო XIX საუკუნე? აი, ილია ჭავჭავაძის წერილი გაზ. „ივერიაში“ მეცხრამეტე საუკუნის უკანასკნელ დღეს, 1899 წ. 31 დეკემბერს: მეცხრამეტე საუკუნე.
მთლიანად, უსათუოდ უნდა მოვიყვანოთ ის.
აქვს თუ არა აკაკი წერეთელს რაიმე?
აქვს თუ არა ვაჟას რაიმე?

*
მელაძე. 6 აგვისტო.
[თავაძე] თევზაძე ალექსანდრე ალექსის ძე.
სერგო ობოლაძე. სერგო ობოლაძემ და მე დავათვალიერეთ სახლები სოლოლაკში და შევჩერდით კიროვის 7.     

*
შოთასი, გურამიშვილის,
ბარათასი, ილიასი,
[დიდი] აკაკისა და ვაჟაის
ვინ არ იცის ქვეყნად ფასი.

*
კოლია რობაქიძე.

16 აგვისტო.
„უტრეხტის ხავერდი“ დაბეჭდეს უგრეხელის ხავერდათ. გ. ქიტე...

* * *
1. მე ვნახავ.
2. შევუთანხმებ გეგმებს.

*
პატივცემულო ალექსანდრე.
წყნეთელი - აბა, კიზილ მიროვოი.

*
შავ-ულვაშა-
              რაში
ძე რადა [იჯდა] ზის
              შავში.
ეშმაკი ჰქუხს -
              ვაშა!
ტაში, ტაში,
              ტაში!

*
Дайте право сделать надстройку.
Главный инженер.
1. 3. (ბანკი). 5. ... 7. გამოფენის სახე.
Дать право - сделать надстройку.

*
პრეზიდიუმი ჯერ არ შედგება.
თქვენ, მხატვრები, განაგრძობთ...
ჩვენ, პოეტები, განვაგრძობთ.

*
თევზაძესთან 20 აგვისტოს.
პატარ. 10 საათზე. იქნება სერგო ობოლაძე.
3. ბანკი. 5. ... 7. მონადირეთა კავშირი.

ფიოლეტოვის ქ. №2 - სვანიძე გიორგი. ფოტო.

*
20 აგვისტო.
წერილია „Заря“ (6 საღამო იყო და 20 ანგარიშია).
ჰმ. Лучше поздно, чем никогда.

21 აგვისტო. 1958.
ენგელსის და ჯაფარიძის №20, კუთხეში.
ჯორბენაძე - კალინინის რაიაღმასკომის არქიტექტორი. 3-66-99 - მთავარი ინჟინერი.

ფარესაშვილი არჩილ. მე-3 გაჩერება. ЗМК. აბანოსთან.

23 აგვისტო. 1958 წ.
აღმოვაჩინე, რომ კბილი დაბჩენილი მაქვს 1950 წლიდან. დღეს თავის ადგილას უკვე აღარ არის.

*
ძერჟინსკის ქ. Д. №7. Дом Г.Ж.Ч, д-у. №3. სამხედრო.
Архитектурно-планировочная мастерская.
საარქიტექტორო-დაგეგმარებითი სახელოსნო. თინა შუბლაძე.

*
გაგორდება საწოლზე და ცოლს გადაუსვამს ხელს გავაზე.
იჭედდე.

ვერჟბიცკი ნიკოლოოზი. თურმე წერილსა სწერს.

პლეხანოვის 50 - გაბო.
ძერჟინსკი, 13.

Шламбург. 70 сантиметров. შლიამბურგი.
მელაძე. ტაქსი. ძერჟინსკი. სტალინის ქარხ. ყველა წასულა. მანქანა დავიბ. გაბრუნების ცდა. დარაჯის დახმ. კრება. კეთილის მსურ.
1 სეკტ. გავიარეთ მთელი ქარხანა 15 წუთში!
რკინისგზა.
მექანიკური ცეხი. კბილაძე (ცეხის გამგე).
1. მენთეშაშვილი.

*
- ნუ მედები ფეხებში. ნუ მედები მეთქი! - ყვიროდა დედაჩემი.

თბილისი
1. ოცნებაო ჩემო ძველო.
2. ახალი თბილისის დაფუძნება.
3. ჰყვება თბილისი სხვადასხვა ჰანგებს.
4. მთაწმინდის მთვარე.

დიდი ოქტომბერი.

*
ეს ილია
ჭავჭავაძე
ოთხ ინდაურს
ჭამს - ჭამაზე.
ღორმუცელაც
მიტომ ჰქვია,
ვერც ისა <...>
ვერც თავაძე.

*
Розовый туп. №7 - თეოფილე კეკელიძე.
ნოე კაკუშაძე.
3-18-44 - ხელაძე კორნელი. 1 სტამბა. სახელგამი.

*
დღეს:
ტ. თ. დ.
1. გორსკი... 2. ხარაშვილი ლევან. 3. ობოლაძე.. 4. თევზაძე ალექსანდრე. 5. ჩოგოვაძე ალექსანდრე.
უზეთი. ზ. ს. ც. ნ. თ. ტ. დ.
პოეტი.  რეტი. ტეტი. კეტი. ბრეტი. მეტი.

*
ორშ. 8 აგვ. 9 ს. 30 წ. აღმასკომის წინ. 10 სექტ., 10 საათზე აღმასკომში.

შემხვდა აღმასკომში 11 აგვისტოს ლევან კონსტანტინეს ძე წერეთელი. საბჭოს ქ. 34. ტელ. 3-47-76 (აკაკის ლექსის შესახებ).

წყნეთში - ერმილე, გურული.

1. ძაღლისთვის. 2. გასა... 3. სულ ჩაილეწება, თუ შუშაბანდ...

ოთარი. გოგი, გოგი, გოგი.
მეტრი. განი 1/2.