შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-401 - 1958 წელი


1958. 21 ივნისი.
Грузинский филиал института Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС _ Руставели 29.
Подстанция - 3-05-60. Директор, добавочный ап. Секретарь - 3-25-08.
Пом. директора по адм. хоз. части - 3-36-69. Партбюро - 3-05-62. Г. Ж. б. - 3-13-29.
Директор - Варлам Георгиевич Эсаиашвили (Университетская 24. 2-25-48. 2-25-48 - ბინის ტელეფ.).

*
ესაიაშვილი ვარლამ გიორგის ძე. პირველ საათზე - 3-25-08.
მენაბდე – დირექტორი მუზეუმის (რომლის?) მეორე სართულზეა.
დავურეკე ირაკლი თოიძეს - 3-01-97. გამოიარეო (წულუკიძის ქ. №1. მოსე თოიძე).

5-03-37 - გურამ გვერდწითელი. 12 საათზე.
ორგანიზაციები, რომელთაც დაურიგდა ბილეთები. რამდენი? ვის?

Плиев Харитон. Орджоникидзе. Куйбышева 47. Квартира 39. Антоненко.
აბაშიძეს ირაკლის  გაუყვანია 9.

*
საღამო მარქს-ენგელს-ლენინის ინსტიტუტში. მეტონ.

პატივცემულო...
1. მაქვს [ხვალ] დღეს საღამო, 30 ივნისი, მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტში. 2. მინდოდა, მოვსულიყავი თქვენთან ამ საკითხზე. 3. ვინაიდან ცოტა დრო იყო, ორგანიზაციებს სასწრაფოდ დაურიგდა. საქ. უნივერსიტეტის პროფესსურას, კიროვის ინსტიტუტის პროფესსურას, პედაგოგიური ინსტიტუტის პროფესსურას, სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტის პროფესსურა, ორთქლმავალ შემკეთებელ ქარხანაში - 3000 კოლეკტ. სტალინის სახელობის მოწინავე მუშებს.
ერთი კაპიკის ამღები არა ვართ. სულ ყველა გაფრთხილებული გვყავს ნება-სურვილით  შეიძინოს ბილეთები და რაც დარჩება, უკან ვღებულობ ყველას-მეთქი.
ხარჯი გამოფენაზე გაწეულია. 60 ფარი. ზოგი მათგან გაფორმებულია მხატვრულად, გაწეულია ხარჯი გამოფენისათვის 5000 მანეთი. ერთი კაპიკი ფული არა გვაქვს აღებული, ხარჯი კი ძალიან დიდია.
გთხოვთ, გასცეთ განკარგულება, შესდგეს საღამო. ბილეთებს უკან გავატანთ. საღამო იქნეს ჩემს ხარჯზე. ხვალ საათის თორმეტამდე ყველაფერი უნდა ვიცოდე.

ესაიაშვილი.

*
1958 წ. 5 ივლისი.
საქ. სახ. ლიტერატურის მუზეუმი.
ამხ. მუშკუდიანს.
საქართველოს სახელმწიფო ლიტერატურული მუზეუმის დირექცია გთხოვთ საქართველოს სახალხო პოეტის - გალაკტიონ ტაბიძის ცხოვრებისა და შემოქმედების ამსახველი გამოფენისთვის დაგვითმოთ შესაფერისი დარბაზი მ. წ. 9 ივლისიდან.
საქართველოს სახელმწიფო ლიტერატურული მუზეუმის დირექტორი
/ვ. კაკაბაძე/

ბენიტო ბუაჩიძე. ოლია ბუაჩიძე. მახარაძის ქ. №13.