შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-399 - 1958 წელი


მწერალთა კავშირში რიფსოსთან.

მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტი - რუსთაველის პროსპ. 29.
Институт Марксизма-Ленинизма.

*
22 მაისი. 1958 წ.
1. ლაშარელას განხილვა მწერალთა კავშირის დარბაზიდან გადატანილია იმელ-ში.
2. იმელში შეიკრიბა საზოგადოება, მააგრამ არა მწერლები: უმთავრესად ახალგაზრდობა.