შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-638-24 - 1956 წელი


ყუფარაძე, მჟავანაძე, ნანეიშვილი, მიქელაძე.
„კომუნისტი“. 1943.
იანვარი: 1. ყუფარაძის ბიოგრაფიული ნარკვევი. 2. მიქელაძის ბიოგრაფი­უ­ლი ნარკ­ვევი.
თებერვალი: 1. ჩანჩიბაძეზე - სუვოროვის ორდ. და ყარამურზას წერილე­ბი. 2. ჯა­ხუაზე - გვარდიის დივიზ. გარდაქმნის შესახებ და ალექსანდრე ნე­ვე­ლის ორდენი. 3. ნანეიშვილის ბიოგრაფიული ნარკვევი.