შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-629-7 - 1956 წელი


6 დეკემბერი. 1956.

1. მუშაობა პოემებზე. 2. შემოდის ბაღჩიე ისკო. 3. რეკავს ტელეფონი. ფა­ტი აკადემიიდან. 4. 6000 სტრიქონი. 5. რიაბინინა ჩამოდისო? მართლა? რო­დის? 6. მშვიდობის წიგნი. 7. რადაც არ უნდა დაჯდეს, დეკემბ. დამლევსო, - ამ­ბობს ფატი. 8. ეთერის წერილი. რაო? 9. რა იქნება, რომ 3 წრე დაარსდეს. ნი­ნა. 10. პედაგოგიური ინსტიტუტის ამბავი. 11. შემოიჭრება... ბენო... 12. საღა­მო­თი განვაგრძოთ მუშაობა 50 რვეულზე. ვეძებთ გადასაბეჭდ ამ­ბა­ვებს. მო­ვაგ­­ვარეთ. 13. მემანქანეები? 14. ალფაბეტის (საერთო შინაარსის). 15. ჭეი­შვი­ლის გამოსვლა; ცინიზმი, მტრული განწყობილება, ნინას რომ... "ბან­კე­ტი არ იქნებაო". 16. ირმა უარს ამბობს მომსახურებაზე. ფეხს არ შემოვდგამო!
ჰმ! ჰმ! ა! ო! ეე! უუ! აჰ! ოჰ! ეჰ! უჰ! (ჰმ). (ჰმ!). (ჰმ).
ტელეფონით „ზარია“. შენგელაია. ზლატკინი.

                                                                „Банкeт у Ариадны“

                                                ა. ჭეიშვილის პროზას
                                                თუ გამოვაკლებთ "ოზა"-ს,
                                                დარჩება მხოლოდ "პრ" და -
                                                წუნსაც აღნიშვნა უნდა!
                                                თუ მივუმატებთ "პრ"-ს წუნს,
                                                მივიღებთ პრუწუნ-პრუწუნს.
                                                                                                                                      გ. ტაბიძე
                                                                                                                                               1956