შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-586-7 - 1956 წელი


ხვალ: 1. ლიტფონდში, სახლში და მიღწევა ძირითადი. 2. Теплое белье. 3. ფეხსაცმელი. 4. წინდები (ერთი წინდა) და ცხვირსახოცი. 5. უბის წიგნაკი. 6. ავტო-მელანი. 7. პოემების გამოტანა. 8. ფატი (აკადემიაში). 9. ბესოსთან. 10. ლექსის გადაცემა ოთარს. 11. სახელგამიდან ცნობა, რომ პოემა გეგმაშია შეტანილი.