შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-582-5 - 1956 წელი


15 აგვისტოს სოფამ წაიღო შემდეგი მასალები სათარგმნად:
1. მე მახსოვს 905-ის ცა.
2. მაისი მოდის ხელსავსე თასით.
3. თვალებს ნორჩ ლომის უკრთის ფერი ცის.
4. მაისის მოსვლას როცა გაიგებს.
5. აფციაურო! მაჩაბლის 4.
გაკეთდეს ერთ მთლიან პოემად განყოფ.
სოფა დაგვპირდა, რომ მოგვიტანს თარგმანებს 19 აგვისტოს.
წაიღო 14 აგვ. მოიტანა 16 აგვ.

„მხარი მხარს“ - წავიღე სათარმნათ.
დუთუ
16 აგვ.
სოფამ წაიღო: 1. ცხრა გენერალი, 2. ორმოცი წლის წინ.
ბენომ: 1. ცეცხლი ფიქრიანია, 2. ჟურნალი შუქი.
მე გადავთარგმნე: 1. შემოგვიგზავნეთ იარაღი, 2. ამბავი ერთი ღამისა (ნაწილი).
მიმაქვს: „გამოგონება“ - სავლე აბულაძეს.

სათარგმნი პოემები წაიღო გ.-მა - 1956, 13. VIII.
ჯაფარიძე: 1. იგი ომია, 2. ეპოქა, 3. რევოლ. საქართველო, 4. ოქტომბრის სიმფონია, 5. სინათლის ყვავილი, 6. ოთხი დღე, 7. ქიტესა, 8. ძლეული სენი, 9. ჟუგა და ასიდა, 10. ამბავი ერთი ღამისა, 11. აფეთქება, 12. Акакий Церетели.