შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-524-2 - 1956 წელი


2 ივლისი. 1956.
ცალკე რვეულები:  
1. მიბინავ-ლიზი-ლიჩედი.
[2. შალვა კაშმაძე].
3. ხელნაწერები გამოფენისათვის.
4. მასალები VIII და IX ტომებისათვის.

3 ივლისი. 1956; 4 ივლისი. 1956.
7 ივლისი. 1956.
მიბინავ-ლიზი-ლიჩედი. ბეჭედი. იჭერდი. იჩენდი. მიჭედდი. მიჭენდი.

[ვის უნახავს - შავი წიგნი...]
1. 30 X 10 = 300. 300 X 300 = 9.0000.