შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-498-2 - 1956 წელი


1. რა არის ამ ნაწარმოების პათოსი?
2. რა არის მასში მთავარი?
3. შეიძლება თუ არა ამ ნაწარმოებით შევხედოთ წარსულს, აწმყოს და მომავალს სიმაღლიდან?
4. „ჩვენ ცოცხლები ვართ“?
5. დაბრკოლებებისა და სიძნელეების გადალახვის გრძნობა.
6. სიძნელეებთან ბრძოლა.
7. ქვეყანა ამინდის შემთხვევითობასთან ბრძოლაში.
8. ავდარმა ნავების კეთება გვასწავლა.
9. რა არის აქ არაბუნებრივი?
10. როგორია ხალხის სულისკვეთება?
11. რაშია, წყალდიდობავ, შენი არსი?
12. წიგნს უყურებენ აღტაცებითა და იმედით!
13. ტარიელს არ ეშინია სიმართლის, სიზმარშიაც კი.
14. შესანიშნავია I თავი, II თავიც.

*
[თავი 1. ტაეპი 1-16]. წიგნი, მშვიდობის წიგნი (1-16).
1-16. შინაარსი.
1. წიგნი, მშვიდობის წიგნი! ტაეპ. 1-16 გვ.
2. დაიკარგა მშვიდობის წიგნი. 17-31 გვ.