შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-376 - 1956 წელი


C. д. 1908-1956 - 48 лет.
60 стр. - 600.

1908-1917. 1917-1922. 1922-1927. 1927-1933. 1933-1938. 1938-1941. 1941-1945. 1945-1950. 1950-1956.  
ალექსანდრა პეტროვნა.
25.000 стр. Пред. - на грузинском яхзыке. Не думаете о подстрочниках.
Ориг. посрочн. До декабря вышлю.
1. автор предисловия двухтомника. 2. Редактор.
Библиотека советского поэта. 3.000 строк. Срочно, в конце октября. Лучших из луч. портрет. Биография. Сведенья. [Авто. договор.] Новые стихи, чтобы в коне... ოკტომბრის დამლევს.

*
Вадбольский Михаил Николаевич. Ул. Тоидзе №10 (бывшая Гончарная). 1. კულტურისა და დასვენების პარკში შეხვედრა. 2. მუზეუმის საკითხი!
გრიგოლია სერგო ალექსანდრე ძე (სტამბა) - კომბინატის დირექტორი.