შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-374 - 1956 წელი


Г. Табидзе, Сдана в Гослитиздат. 45.831 ст. строчек. 65.4 авт. л.

დეპეშები. ადრევე შეიძლება. საქმე ვაკეთოთ! რა დროს დეპეშებია!

21 დეკემბერი.
აეროდრომს მოვსწყდით დილის 7 საათზე. მივფრინავდით მოსკოვისკენ როსტოვზე გავლით... მაგრამ როსტოვმა არ მიგვიღო: ძალზე ნისლიანი დღეაო. მაშინ ჩვენი აერო გაემართა ნალჩიკისაკენ. იქ დავეშვით და დავყავით კარგა ხანს. ამით გადიდდა მოსკოვში ჩაფრენის ვადაც, იქ ვადაზე ადრე ვეღარ ჩავალთ, ცოტა შეგვაგვიანდება, მივფრინავართ ხარკოვისაკენ, იქაც ცოტა ხნით დავეშვებით, ალბად. არა უშავს რა! პირდაპირ მოსკოვისაკენ!
    
უგემურად ტარდება ესტონელების დეკადა.
21 დეკემბერი, 1956.

Павль Румо.
1. დახასიათება Эстония.
2. კითხულობს თვითონ.
3. перевод.
4. კითხულობს სხვა არტისტი პოეტის სხვა ლექსს.

Готта Фелик.
1.  დახასიათება.
2. Тут Грузия
своим „Харчо“,
Тут Украина
с Борщом.
2. სატირიული ლექსი კრიტიკოსებზე (თვითონ ჰკითხულობს).
3. არტ.  ლუკიანოვი ჰკითხულობს рота-ს ლექსს.

Ральф Рамм парге.
1. დახასიათება (კრიტიკული) (მეჟიროვის ლექსით) რამდენიმეჯერ.  
2. У микрофона поэт.
3. Шумаков. კითხულობს არტისტი  იმავე ლექსს. მეორე ლექსსაც კითხულობს არტისტი.
სულ 3 - поэта читали сами.

1. Хочу <макей>.

*
21 დეკემბერი.
Учëт. დეევთან.
დეევის კაბინეტში მოსამსახურეს შეაქვს ჯერ ჩემი ხელნაწერებით სავსე ჩემოდანი და მას შევყვები მეც. დეევი მომესალმა, მაგრამ ჩემოდანმა, შევატყვე, თავზარი დასცა.
მე დავიწყე პალტოს გახდა.
  - რატომ შემოსავალში არ დასტოვეთ პალტო? - რაღაც უსიამოვნო ხმით ამბობს იგი. და განაგრძობს - რამდენი ნაწარმოებია?
მე სასწრაფოდ ვხსნი ჩემოდანს და თვალწინ ვულაგებ მასალებს: 500 მზა ლექსი, 600 ბწკარედი, 16 მოზრდილი პოემა.
დეევი არ თანხმდება გამოცემას. 25.000 სტრიქონი. თანახმაა გამოსცეს ათი ფორმა, 7 ათასი სტრიქონი დაახლოვებით. 10.000 სტრიქონი. 7.000? გვჭირდება ბრძოლა, ზომების მიღება:
1. კულტურის სამინისტროსგან.
2. ჩვენი მწერალთა კავშირისგან.
ცხადია, დეევი ირაკლი აბაშიძის მხარეზეა.

1956. 21 დეკ.
გადავეცი გოსლიტიზდატს 500 ლექსი, 600 ბწკარედი, 16 პოემა.

*
პოემები:
Это война; 40 лет назад; 1 сентября; Впервые; Я помню; Гимн мира; 9 генералов; Новая набережная; Беседа о лирике; Изобретение; Женщина на берегу; Взрыв; Жизнь Церетели; История одной ночи; Четыре дня; Восток; Ждем оружия; Храмгесс; Пресса; Мохевка; Плечо в плечо; Москва; Гетера; Так ведет на; В траншеях; Народ Амиран; Под знаменем октября; Гога и Асида; Революционная Грузия.
27 поэм.
*
1. ჯონ რიდი. 2. ოკტომბრის სიმფონია?
სულ 30 პოემა.
Тверский Бульвар №25. Лит. фонд. 24 დეკემბერი, 1956.
25 დეკემბერს მივიღე სესხად 5.000 მანეთი.

*
Здравствуйте Анатолий Васильевич.
_ Ну как дела анатолий Васильевич. Приводите, значит, в порядок. Мне нездоровится _ решил сегодня не выходить из дому. Анатолий Васильевич, к Вам просьба: я Вам оставляю список (т. Ск.) содержание готовых вещей и подстрочников. Будьте любезны, перепечатайте на машинке эти спискт содержания, значит, в два экземпляра, Вам и один мне. Не забудьте и список поэм. Завтра я загляну к вам.

Они заставили считать, а деньги требуют с меня. Воспользоваться надо.

Гослитиздат. Редактор Старостин Анатолий Васильевич (მგონი, აბაშიძის მხარეზეა).
აგრეთვე კ. კალაძეს!!! ს. ჩიქოვანს!

Хорошо зняют языки,

Поэта 20 народов Европейских и других.

*
აბაშიძის მხარეზეა?
Кирьянов Сергей леонидович (Советский Писатель).
Экземпляры.

_ Вы меня не узнаете?
_ Авторские экземпляры не получил.

*
სასოფლო-სამეურნეო მუზეუმის ერთი სართული უნდა დაგვეთმოს:
1. აქ არის სემინარია, სადაც მე ვსწავლობდი.

*
1. Каковы планы?
2. Представил ли Радиани?
3. Нельзя ли книгу поэм?
4. Какие книги грузинских писателей.
Михаил Матвеевич Мон...

*
„Советский писатель“ სცემს 9 მწერალს:
 Донжашвили, Гомиашвили, Бобохидзе, Квливидзе, Маргиани, Табидзе, Челидзе, Шенгелия, Яшвили.

Сов. Писатели,
Тарасенков - поэт.
Дм. Петровский - Избранное.
Илья Эренбург „Оттепель“.

Бой часов в кремловской башне.
ტიხონოვი. ერენბურგი.

*
[ირაკლი აბაშიძეც ასეთია:]
ნესტორა ტაბიძეც ისე მაღალი იყო, რომ ცხენზე შეჯდომისას უზანგში ფეხის გაყოფა და ცხენის ზურგზე მოხტომა სრულებით არ სჭირდებოდა: იგი პირდაპირ მიწიდან გადაალაჯებდა მარჯვენა ფეხს და უკვე ცხენზე იჯდა,  [ე. ი.] მაგრამ ისე, რომ ცხენის თოხარიკიდან გაქანებაზე გადასვლის შემდეგ, ნესტორი იძულებული იყო, ფეხები მოეკაკვა და ისე გაქანებულიყო. როდესაც ხალხი ამ პოზაში შეხედავდა ნესტორს, უნებურად იხსენებდა ლექსს:

„ეს ჩვენი მამასახლისი,
მაღალია ხესავითა,
პრისტავი რომ დაიბარებს,
მაშინ წავა თხლესავითა“.

*
საჭიროა ფოტოები:
1. Антокольский П. 2. Тихонов Николай Семёнович. 3. Бугаевский В. 4. Арсенева К. 5. Межиров А. 6. Потапова. 7. Манухина Н. 8. Талов М. 9. Никаевская Е. 10. Снегова И. 11. Любина В. 12. Ананиашвили Э.13. Цвелев В. 14. Державин В. 15. Гребнев Н. 16. Поступальский Игорь. 17. Цагарели Г. 18. Заболоцкий Н. 19. Турчанов Б. 20. рик Б. 21. Арсенева К. 22. Соловьев Б. 23. Рождественский В. 24. В Гаприндашвили. 25. Смирнов Н. 26. Звягинцева В. 27. Тарковский А. 28.Гатов А. - 28 поэтов переводчиков.
100. 24. დმიტრი პეტროვსკი.

*
22  დეკემბერი. 1956 წ.
ეს-ესაა ვიყავი მირიან ჩუბინიძესთან. მან გულთბილად მიმიღო. მკითხა: რა გაწუხებსო.
   - ჩამოვიტანე-მეთქი მთელი ჩემოდანი ხელნაწერებისა: მზა მასალისა და ბწკარედების. ის ქალი, რომელთანაც ხელშეკრულება უნდა დამედო, პენსიაშია გადასული. ახალი ხელმძღვანელი დეევი მხოლოდ ათ ფორმას მთავაზობს-მეთქი.
- მე დავავალებ აქ ჩვენს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს მოგიგვაროსთ ეს საქმეო.
- ორშაბათს?
- დიაღ, ორშაბათს, დღეს ხომ შაბათიაო.
- ეხლა მეორე საქმე: დიდი ხანია, რაც სახელგამს გადავეცი VIII ტომი. მისი რედაქტორია თქვენი სახლიკაცი, რეზო.
- ოო, საწყალი, ბუნებისგან დაჩაგრული კაცია - რეზო, ჩვენი რეზო.
- დიაღ და მისი რედაქტორობით გამოდის ჩემი მერვე ტომი. დიდი პოემა, რომელსაც 15 წლის განმავლობაში ვსწერდი... იცით, ჩვენი მუშაობა რა ძნელია, გონებრივი მუშაობა. წიგნი დამთავრებულია, მოწონებულია,  გეგმაში შეტანილია. ხელშეკრულებას კი არ მიდებენ...
- მაგ საქმესაც მოვაგვარებთ... როგორც კი თბილისში ჩავალთ, - მიპასუხა მირიანმა.
- მეტი არაფერი, ამხ. მირიან. გთხოვთ, დამეხმაროთ როგორმე.
- უსათუოდ, უსათუოდო, - გაიმეორა მან.
მე გამოვემშვიდობე, ვინაიდან მოსამსახურე უკან უდგა პალტოს ჩასაცმელად, მირიანი სადღაც საქმეზე მიეშურებოდა.
ხვალ დეპეშას გავუგზავნი რეზოს (Как-раз он дома сейчас).
სადაა ჩვენი წარმომადგენლობა მოსკოვში, უნდა გავიგო!!!
დეპეშა სახლშიაც.
აქაური ლიტფონდი? უკანასკნელი ჩემი იმედი... ესაა... მხოლოდ... გროშებიღა დამრჩა.

*
კვირა. 23 დეკემბერი. 1956.
1. შეიძლება თუ არა, მოხერხდეს პოემების ცალკე წიგნად გამოცემა? „Гослитиздат“-ში ამისი იმედი არ არის. „Советский писатель“-ს, ალბად, უკვე გეგმა აქვს თავისი, მაგრამ შესაძლებელია ჩვენი წარმომადგენლობის ჩარევის შემდეგ მოხერხდეს იქ, დეკადასთან დაკავშირებით! (სულ 30 პოემაა). 1. Советский писатель. 2. Заря Востока. 3. ან კიდევ სხვა რაიმე გამომცემლობაა?
2. 100 პოეტი პაბლო ნერუდას წესით.
3. პოემები პაბლო ნერუდას წესით. საჭიროა ძლიერ ჩვენს წარმომადგენლობასთან დაკავშირება.
4. ხელშეკრულება ან ავანსი Гослитиздат-იდან.
5. სესხი ლიტფონდიდან. უკიდურეს შემთხვევაში, ჩვენი წარმომადგ. (მაგრამ ეს უხერხულია).

*
"გალაკტიონოლოგიის საფუძვლები".
აკად. კორნელი კეკელიძე. აკად. აკაკი შანიძე. აკად. ნიკო მუსხელიშვილი. აკად. ნიკო ბერძენიშვილი. აკად. ალ. ბარამიძე. აკად. ნიკო კეცხოველი. აკად. ჩუბინიშვილი. აკად. ჩიქობავა.

*
Лихтентул Арон Яковлевич. წიგნი!
მწერალთა კავშირში ძალიან კარგი კაცი. გვთხოვა პარიჟში გამგზავრება. ბილეთები მან გვიშოვნა. ახლა ლიტფონდს დაურეკა.
24 დეკ., 1956

*
ორშაბათი. 26 დეკემბერი.
როგორც იქნა, მაქვს 15 ცალი ჩემი რუსული წიგნის. ხვალისთვის დამპირდნენ კიდევ 25 ცალს.
შევიძინე 200 ცალი „ფოტო-პასპარტუ“. მეტი არ მომცეს. საჭირო კია მეტი.
საღამოთი სასტუმრო „Москва“-ში შევხვდი ჩვენს პრეზიდენტს - ნიკო მუსხელიშვილს. ჩამოსულია აკადემიის საქმეებზე. დამპირდა, თბილისში რომ ჩავალთ, აკადემიური გამოცემის საქმეს შევუდგებითო.

- „Что вы, что вы“, - დაიძახა დეევმა, - „В таком большом виде мы даже Аветика Исакияна не смогли издать“.
მინდოდა მეკითხა: - А разве Аветик Исакиян народный поэт? - მაგრამ თავი შევიკავე. ავეტიქა, მე რომ პარიჟში ვიყავი, მუხლმოყრილი მეხვეწებოდა, როგორმე სომხეთში წამომეყვანა. ეხლა? მას ჩემზე მაღლა აყენებს დეევი. იქ რაღაც სომხური შეთქმულებაა...

*
[სტაროსტინთან]  Готовый.  24 დეკემბერი, 1956.
13.000 стр. 19 листов.

*
მწერალთა კავშირის წარმომადგენლობა. Главиздат. Д. Келунко. 10.000 стр.
მთხოვს მწერალთა კავშირის შუამდგომლობას.
რა უქნია ამ აბაშიძეს, ხედავთ? 7000 სტრიქონი რა არის? 35000 მაინც.

*
Тохадзе Леонид северианович. Б. 8-21-35. Грузинское представительство.

პუზიკოვ!  სტაროსტინ!  გოსლიტიზდატ. 7.000.
Е - 19421.
Ломидзе Георгий.
სერგი ჭილაიას მონოგრაფიის რედაქტორია. ვინ დააყენა? აქ კიდევ რაღაც დაჯგუფებაა.

*
 [მირიან] მ. დ. ჩუბინიძეს ნიშნად უღრმესზე უღრმესი [და მარადი] პატივისცემისა დიდის მოკრძალებით უძღვნის ამ წიგნს გალაკტიონ ტაბიძე, საქართველოს სახალხო პოეტი. 1956 წ. 25 დეკემბერი.

მ. დ. ჩუბინიძეს ნიშნად უღრმესზე უღრმესი პატივისცემისა მიართმევს ამ წიგნს - ბედისგან დაჩაგრული, თავისი ნაწერების VIII ტომის გამოსვლის მოუთმენლად მომლოდინე გალაკტიონ ტაბიძე, საქართველოს სახალხო პოეტი. 1956 წ. 25 დეკემბერი.

*
Москва Г _ 69. Воровского 52. Союз Писателей СССР. Комиссия по литературам народов СССР. М. Квливидзе. Д. 2. 32. 65.

Деев, Кирьянов, Евгенов, Антокольский, Рябинина. დაესწრენ 14 დეკემბრის სხდომას დეკადისათვის.

*
დეკადის კომისია. Комиссия Декады.
14 декабря 1956.
Деев, Авраменко, Кирьянов, Козлов, Доукян, Абашидзе, Чиковани, Гогоберидзе, Андроников, Дубазов, Карабельников, Гомиашвили, Мревлишвили, Евгенов, Антокольский, Плетков, Луконин, Пименов, рябинина.
აბაშიძე, ჩიქოვანი, გომიაშვილი, გოგობერიძე, მრევლიშვილი.

*
Комиссия по литературам народов СССР.
Народный поэт Грузии. Академик Г. Табидзе.

Нина Николаевна „Книжная лавка писателя“ - Кузнецкий мост №18. Тел. К 4-42-39. 27 дек. к концу дня. 25 экземпляров.
Я имею возможность запастись рецензиями!!!
გამიჭივრეს საქმე ჩემივე წიგნის შესყიდვისთვის. მასხრობენ...

*
М. Ржевский пер., д. 6. Б. 30-77-27.
Ново-Басманная ул. 9. 19. Е 11163.
10 этаж. Чилая. 1058 нор. К 2-10-58.

*
28 დეკემბერი. 1956 წ.
1. Тохадзе Михаил Северианович. Б-8-21-35 (Груз. представительство).
2. Старостин (Госиздат). Антонина Васильевна.
Деев (С...да поэмы) деньги.
3. Союз писателей. Воровск. площадь №52.

Комиссия по литературам народов СССР.
Воровск. 52.  ირაკლია. ჭილაია.  Союз писателей СССР.
ირაკლია. ჭილაია.
Союз писателей СССР.

*
საღამოთი ტელეფონით ველაპარაკე სერგის. მგონი, გამოკეთდეს საქმე!!! გამოკეთდება, რა თქმა უნდა!

*
არაა ძნელი:
1. დაგროვდეს ყველა ხელნაწერები.
2. დაგროვდეს ავტორების პორტრეტები.
3. დაგროვდეს მხატვრები.
4. დაგროვდეს მებწკარედეები და მთარგმნელები.
არც ერთი ძნელი არ არის. მუშაობაში ჩართულნი იქნებიან: 1. მე, ნინა, სოფა, ბენო, გოგი, დუთუ, ნუნუ (ბწკარედები).  2. სტურუა დევი. 3. სერებრიაკოვი ბორის. 5. ლევიტი.
ფოტოები: 1. მწერალთა მუზეუმში. 2. მწერალთა კავშირში. 3. ოჯახებში.  4. პირადათ მწერლებთან.
მხატვრები: 1. მხატვართა გალერეაში. 2. "Заря",  "კომუნისტი". 3. მხატვართა კავშირში. 4. პირადათ მხატვრებთან.
ქაღალდი: 1. კიროვის ქუჩა. 2. სახელგამი. 3. მარჯანიშვილის ქუჩა.
ცინკოგრაფია: 1. სახელგამის (პლეხანოვი). 2. ბროსეს ქუჩაზე (კეცხოველი).
გავრცელების ადგილები: 1. მწერალთა კავშირი. 2. აკადემია. 3. დეკადის მონაწილეები (თეატრი, კინო, მომღერლები).

Рижинашвили Семен, Грибоедова, 34. Тел. 3-12-11.

*
მახსოვს, ეს იყო ცხრაას ხუთში, ქუთაისში, ჩვენს ბინაში, დედაჩემთან, სტუმრად მოვიდა ხუთი რევოლიუციურად  განწყობილი ახალგაზრდა: კოტე ცინცაძე, გალინა გალდავა, ვანო ინწკირველი, მიშა ოკუჯავა. მათ ეს-ეს იყო დაამთავრეს ფარული შეკრება, რომელიც სწორედ ჩემი ბინის გვერდით, გალინა გალდავას ოთახში ჩატარდა, მათ ბოდიში მოიხადეს... "როგორ გეკადრებათო, - სთქვა დედაჩემმა, - რა არის საბოდიშო". "ის დიდი მიზანი, რომელიც თქვენ დაგისახავთ - შვილის აღზრდა ისე, რომ იგი გამოადგეს ქვეყანას, განა ეს უბრალო საქმეა. სად არის თქვენი პატარა ბიჭიკო? ჩვენ გვინდა მოვისმინოთ მისი ლექსებიო?"

* * *
1. ჩარჩოები - 1000 ცალი. 2. ჩულკები, ცხვირსახოცები. 3. წიგნები „Избранное“.
1. ნინას, 2. ნუნუს, 3. კაკინას, 4. დუთუს, 5. ირმას, 6. ვასოს, 7. ნოდარს, 8. ჟოზეს, 9. ზურიკოს - წიგნები, კალმისტარები.

*
3-30-16. Улица Калинина №82. Реваз Дмитр. Орджоникидзе.
Мириан Дмитр. Чубинидзе. М. гост. 24-20\К 224220.
Нико Джаши. КПЗ.
Автандил Гуния.