შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-366 - 1956 წელი


30 июля. 1956 г.
№3. Галактион Табидзе, стихи, изд. „Заря Вост.“, 1933.
Галактион Табидзе, Стихи и поэмы, „Заря Вост.“, 1935.
Галактион Табидзе, Избранные стихи, 1937 г., Москва.