შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-363 - 1956 წელი


IX ტომი
1. [მშვიდობის მარში - „გავკაფოთ გზა მშვიდობისა“] დაბეჭდილი. 36 სტრ. (ორი გვ.) -  1950 წ. 1 მაისი.  
2. ციხის ნანგრევებთან... „საღამო წყნარი, არე მშვიდი და იდუმალი“. 32 სტრ. (8 ტაეპი) - 1908 წ.
3. განა ლექსს სიკვდილი დასძალავს? - პირიქით! 4 სტრ. - 1940 წ.
4. უქრობი ცეცხლი ამირანის მოდგმამ... 12 სტ. სამი ტაეპი - 1940.
5. გაუმარჯოს ერთა ძმობას. 8 სტრ. - 1951 წ.
6. მას აქეთ ოცდაათი წელია. 12 გვ. - 1951 წ.
7. თვით ცხარე ომში... („გამახსენდები და ისევ ზღვა მომენატრება“) - 1952.
8. დაფიქრებულა ილორი. 12 სტრ. - 1952.
9. ნანგრევები „ჟამთა სიავე“.  12 სტრ. - 1955.
10. სიმაღლეებზე აღმართული ნანგრევი (სონეტი). 14 სტრ. - 1955.
11. გზები გაუვალი. 4 სტრ. - 1955.
12. გაუმარჯოს კონსტიტუციას. 120 სტრიქ.
13. მაჩაბლის ქუჩის იწროები. 14 სტრიქონი.
14. არაჩვეულებრივი ზამთარი. 12 სტრ. - 1911.
15. [პირველი მაისი.] სამყარო იგი აღარ არის. 128 სტრიქონი - 1953.
16. „ჩემო კარგო ქვეყანავ“. 12 სტრ. - 1947.
17. სურამის ციხე. 72 სტრიქ. - 1954.
18. მე მახსოვს ცხრაას ხუთის ცა. 32 სტრ.
19. მაისი მოდის ხელთ სავსე თასით.  28 სტრ.                                               
20. თვალებს ნორჩ ლომის უკრთ. ფერები.  28 სტრ.
21. ხალხთ მეგობრობას როცა გაიგებს. 20 სტრ.
22. ო, მეგობრებო. 20 სტრ.
23. უკვდავი არის. 50 სტრ.
24. საბრძოლო გზა 37 წლის (1954 წ. 1 ნოემბერი). 36 სტრ.
25. იფნის ბაღი. 9 ლექსი. 40 სტ.
26. სუფთა სინდისი. 48 სტრ. - 1955 წ.
27. ყოველ ოქტომბერს. 28 სტრ.
28. პიონერთა ბანაკო! 28 სტრ.  - 1955 წ.
29. ბორჯომის მუხა. 32 სტრ.
30. 9 მაისი. 14 სტრ. - 1955 წ.
31. შემოდგომა იფნის ბაღში.
32. ნეკერჩხალი. 20 სტროფი ორივეში - 1955 წ.
33. გზა მშვიდობისა. 16 სტრ.
34. [ბორჯომის მუხა]. პარიზის სეზონი. 1935 წ. 32 სტრ.
35. უბინაო პოეტის ხსოვნას. 48 სტრ.
36. ახალო წელო, შენ ისევ ისე ანათებ და სძლევ. 400 სტრ.
37. სანაპირო. 408 სტრ. - 1955 წ.
38. დიდდედა. 1600 სტრ.
39. გიორგის, ჩვენს ბატონიშვილს. 24 სტრ.
40. ლენინი შვეიცარიაში. 72 სტრ.
41. ეროვნებანი. 62 სტრ.
42. ახმაურდეს. 24 სტრ.
43. დგება ჩქარი შემოდგომა. 60 სტრ.
44. 1915 წ., 84 სტრ.
45. გვახსოვს ოქტომბრის დღეთა სიდიდე. 48 სტრ.
46. შეხედე, ხარობს მხარე ბრწყინვალე. 24 სტრ.
47. მაისის პატრიოტები. 104 სტრ.
48. მაისი და მშვიდობა. 206 სტრ.
49. სადაც არ უნდა ვიქნეთ. მშვიდობის წიგნით. 20 სტრ.
50. მიდიხარ! 16 სტრ.
51. ჩემო ძვირფასო მკითხველო, გისმენ! 432 სტრ. - 1952 ნოემბ.
52. „გაზაფხულო“. 16 სტრ.
53. მესხეთ-ჯავახეთი. 36 სტრ. - 1955 წ.
54. როცა შუქი ვარდისფერი. 55 სტრ. - 1909 წ.
55. გავკაფოთ გზა მშვიდობისა. 40 სტრ.
56. პალმის რტოები. - 14 სტრ. 1953, ნოემბერი.  
4345 სტრიქონი.
25 ივლისი, 1956 წელი