შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-361 - 1956 წელი


20 სექტ. საღამოს 10 საათზე  ფატისთან.
№30-94. Джапаридзе. Камо №12. Ав.
3-32-00 - Александра Петровна Рябинина.
6 авторов.
Серебряков. ბენო თათარაშვილი.

*
ცეცხლი ფიქრიანია. პირველი ენკენისთვე. გამოგონება. ჟურნალი შუქი. ორმოცი წლის წინ. ლენინგრადისთვის.

*
IX ტ. განცხადება სახელგამს №868. 19 თებერვ., 1956.
დ. დუმბაძე. ღუდუშაური. Крейтан.
 
ბულაჩაური ვაჟა. მილიციონ. 30\VIII. 5 სთ.
ბადრიაშვილს. მომიწყოს. 1908 წ. - 10 წლის თბილისი.

3-63-28 - დევი სტურუა. „Заря Вост.“

ილია ბახტაძე. „აკაკი და გალაკტიონი“ ლექცია. მზად იქნება შემოდგომისთვის (სექტემბერი).
ლადო დარჩიაშვილი. 1908.
ბარნოვის ქ. №50. ილია ბახტ.
ავთანდილ გუნია.
3-22-85 - „Златкин“. Отд. худож. литературы „Заря Вост.“

*
ქალის სახე პოეზიაში.
Владимир Антонович (კბილის ექიმი). 23 ივლისი, 1956 წ.

მოსე გოგიბერიძე რეაბილიტირებულია. შემხვდა მწერალთა კავშირში მისი და! საღამო ხიდისთავში.
 
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
მწერლებმა შემოქმედებითი მივლინებითა და საყოფაცხოვრებო საკითხების, წიგნების გამოცემისა და საავტორო უფლებასთან დაკავშირებული საქმეების გამო განცხადებებით უშუალოდ უნდა მიმართონ კუთვნილებისამებრ: საქლიტფონდს, გამომცემლობებსა და "საუდს".
(განცხადება გაკრულია ირ. აბაშიძის და ს. ჭილაიას კაბინეტების კარებზე) 1956, 23 ივნისი.

*
- მერე, რომ დააიმასიზამს (სახე დამანჭა).
- იმასქნა?
- იმასქნა!

*
თუ ირაკლი
[მის]წვდა ქალ-მიზანს -
კიდეც -
დააიმასიზამს.

*
თუ იმასქნა და სწვდა მიზანს,
კიდეც დააიმასიზამს.

ხონელია? - ხონელია!
ბაწრით შესაკონელია!

*
27 ივლისი. 1956.
თამარ ანდღულაძე.
- ბესია ჩამოვიდა და ამბები ჩამოიტანა.
- საჭირო იქნება ჩემი მოსკოვში გამგზავრება.
ბესია ამბობს: 28 ივლისს დეკადელებს ჰქონდათო პირველი სხდომა.

ჯიბლაძე თინათინ. ჭონქაძის ქ. 12.

დეკადელები სდუმან. აგერ... დღეს 16 აგვისტოა.

*
აქედან პირდაპირ სახლში.

ქართველოლოგიის კაბინეტი. თამარ მაჭავარიანი.

ლოსიშვილი ნინო. 3-45-41. ვაკე. არაყიშვილი, 2.
საჯარო. ხვალ საღამოს. სამიდან ექვსის ნახევრამდე.
<ნატროშვილი>. 26. თერთმეტ საათზე.
ერისთავი კოტე. 17/VII-56. კამოს ქ. 74. გამოფენა.

*
დეკადის „კომისია“: [ირაკლი აბაშიძე], გრიგოლ აბაშიძე, სერგი ჭილაია, მიხ. მრევლიშვილი, ბესო ჟღენტი, კარლო კალაძე, სიმონ ჩიქოვანი, ანდრო თევზაძე.

*
Тбилиси. Союз писателей Грузии. Иракли Абашидзе.
ტელეგრამა: Срочно высылайте рукописи Паоло Яшвили, Тевзадзе, Маргиани, Отара Челидзе, всех остальных, согласно нашей договоренности. Приветом Кирьянов.

*
მეთაური წერილი. ფელეტონი. გაყიდული სინიდისი. ვემზადოთ აკაკის იუბ. ცეცხლი ფიქრიანია. ბენოსთან.

*
შოფერი.
16 ივლისი. მიიღო ჯამაგირი თუ არა, გამომიცხადა, რომ სტოვებს ჩემთან სამსახურს - ხვალიდან.
17 ივლისი - იმუშავა ერთი საათი.
18 ივლისი - იმუშავა 12-დან 1 საათამდე.

*
1956. 19 ივლისი.
კბილების ჩაყენება... სახელგამი... მწერალთა კავშირი (აკადემია). რამდენი ფორმა იქნება წიგნი? უკანასკნელი ვადა. არ მოხერხდება აგვისტოში. ნოდარი.
თამარ ანდღულაძემ: ს. ჭილაია ამბობს - სეკტემბრის დამლევს წიგნი მზად უნდა იქნესო. ე. ი. დამრჩა  2 თვე ნახევარი.

20 ივლისი.
შემხვდენ ილია ბახტაძე და აკაკი ვასაძე.

*
ვერეს ხევი. 1956. 20 ივლისი.
I
1. სოფლის შკოლა. 2. არასგზით იქ წასვლა არ მინდოდა: დედა ძალით ამაგდებდა. 3. ღრიანცელი შკოლაში. 4. ისიდორეს პედაგოგიური ტაკტიკა. 5. ავყევი მეც იმ ღრიანცელს. 6. ისიდორეს პასუხი ამ აყოლაზე. 7. აბესალომი ჩამოვიდა ერთხელ და...

II
8. იოსტინეს სახლი. 9. იოსტინეს აივანი.  10. იოსტინეს ცოლი. 11. იოსტინეს მოჯამაგირეები. 12. იოსტინეს <ნამო...>. 13. იოსტინეს ცაგოია. 14. დედაჩემი და მე იოსტინეს აივანზე.

III
15. იოსტინეს ტრაგედია. 16. ელისაბედის ტრაგედია. 17. ცაგოს ტრაგედია. 18. სიმონას ტრაგედია. 19. გიზოს ტრაგედია. 20. ეგვენას ტრაგედია. 21. ანტისას ტრაგედია. 22. გიგოს ტრაგედია. 23. ივლიანეს ტრაგედია. 24. ედუსის ტრაგედია. 25. პატარა ბიჭის ტრაგედია. 26. ეთერის ტრაგედია. 27. ის, რომელიც მღეროდა.
    
*
ნუ გადუსობ შალაშინს,
რაც, რომ ორთაჭალაში
ჩვენ დრო გვიტარებია.

2256 + 6277 = 8533.

*
მოხსენებათა თეზისები 11გვ. - რუსულად.
გამოდის:
10 - 28 სეკტ. 12 - 29 დილით. 10 - 29 საღამო.
14 - 1 ოკტ. 11 - საღამოთი. 14 - დილით. 10 - საღამოთი. 7 - დილით.
კამათი, კამათი, ყოველი სხდომის შემდეგ კამათი.
ინსტიტუტის გაფართოებული სამეცნიერო სესია 28 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრამდე.
28 სექტ. დილით. 29 - დილით და საღამოთი. 1 ოქტომბერი - საღამოთი. 2 ოკტომბერი - დილით. 2 ოქტომბერი - საღამოთი.

სვანიძე სოლომონ საბას ძე. საბა-სულხან ორბელიანის ქ. №9.

Тезисы докладов расширенной научной сессии исследовательского института психиатрии им. М. Асатиани, минздрава СССР и правления васесоюзного общества нервопатологов и психиатров, посвященный проблемам клинико-патофизиологии и терапии шизофрении.

*
სახალხო პოეტი რამდენჯერმე გადაუ...

იუბილეები: 1914. 1918. 1923. 1928. 1933. 1938. 1943. 1948. 1952.
გ. მებუკე. 1956 წ., 21 ივლისი.

Народ творец истории всех благ.

1956.  ჩავიბარე: „აფეთქება“- თარგმ. სავლე აბულაძის (Взрыв). სულ 696 სტრიქონი.

*
მარიეტა შაგინიანს
სსრ სახელმწიფო გამომცემლობას
საქართველოს სახ. პოეტის გ. ტაბიძის
განცხადება
გთხოვთ, 1957 წლის საგამომცემლო გეგმაში შეტანილ იქნას ჩემი ნაწერების მეცხრე ტომის გამოცემა. [ამ წიგნით დამთავრდება] ჩემი ტომები იცემოდა საქართველოს მთავრობის 1933 წ. ნოემბრის თვეში გამოქვეყნებული სპეციალური დადგენილების თანახმად -
მანქანაზე იბეჭდება.
19 ივლისი, 1956

*
წყნეთში პიონერთა ბანაკის სახლი შამშე ლეჟავას აუშენებია...
მაშინ ის „წითელი ჯვრის“ საზ. თავმჯდომარე ყოფილა. მოუწვევია ფილიპე მახარაძე (მასაც აქვე წყნეთში სახლი აუგეს).
- კაცო, სახლი ავაგე და დამცინიანო, ქვე ეს რა აგიგიაო... - უთხრა მან ფილიპეს.
ფილიპეს ხომ ბევრი ლაპარაკი არ უყვარდა. მან ულვაშებში გაიღიმა. მაშინ ამ ადგილას არაფერი <შ...> არ იყო. ორი <... მის> ისტორია.

*
1908-1917 – 2956 cnh;  1918-1926 - 6277.  შეცდომა, აკლია; 1927-1937 - 4296; 1938-1947 - 4199;  1948-1957 - 1427.
სულ 19,185.